Další, letos již možná poslední sérii nálepek dáváme v pondělí do tisku. Zájemci o nálepky mají příležitost zaslat své návrhy do půlnoci v neděli 24.11.. Opět nutno upozornit, že návrhy je nutno zaslat v dostatečné kvalitě pro tisk, ideálně v rozlišení 300 dpi. U návrhů dodaných v horší kvalitě hrozí rozmazání výsledného produktu. Ač na tuto skutečnost stále upozorňujeme, vždy se takové návrhy najdou. Více o výrobě nálepek najdete v produktech v příslušné sekci.